Jakie rośliny jako pierwsze budzą się na wiosnę?

Opuszcza nas śnieg i mróz. Za oknem pojawia się pierwsze wiosenne słońce, a dzień jest już odrobinę dłuższy… Co posadzić w ogrodzie, by od pierwszych wiosennych dni mieć u siebie kwiaty?

U tych, co kochają zieleń pojawia się pragnienie wyjścia do ogrodu, parku czy lasu. Często otwieramy na dłużej okno, a tam pojawia się cudowny zapach wiosny. Teraz już musimy wyjść, pragnienie bycia z przyrodą jest większe niż lenistwo zimy, przywiązania do kanapy i telewizora. Zbieramy się  i wychodzimy z domu. Próbujemy przypomnieć sobie, gdzie poprzedniego roku kwitło coś najwcześniej.

W pierwszych chwilach spotyka nas małe rozczarowanie, bo tam gdzie spodziewaliśmy się pierwszych listków i pąków jest sucha warstwa błotka ze śniegu i starych liści. Jednak jak myślę i ta przeszkoda nas nie zniechęci. Szukamy dalej  lub przystępujemy do prac porządkowych. Sięgamy po delikatne grabki i rozpoczynamy poszukiwania rodzącego się życia. Wtedy to wpadamy w euforię, bo po każdym drapnięciu odkrywamy nowe skarby. Tu wypuszcza już krokus tam patrzysz pojawiają się tulipany. Zastanawiasz się ile ich jest i jaki będą miały kolor??? Dalej jeszcze większa niespodzianka: przebiśniegi mają już białe kwiatki, które przebiły się przez stare liście. Obok widzisz tuż pod pniem kępę żonkili. Dalej pojawia się górka, a w niej pełno kosmatych liści i pąków sasanki, obok na pigwowcu pąki kwiatowe pokazują nam już swój przyszły kolor. Na magnolii odpadają pierwsze  łuski chroniące piękne kwiaty tego drzewa. Po pewnym czasie gdy rozejrzymy się szerzej i dokładniej dochodzimy do wniosku, że wiosna już tuż tuż.

img_51041 Jakie rośliny jako pierwsze budzą się na wiosnę?

Przebijają się liliowce, zaczynają rosnąć irysy, rudbekia do końca nie zmarzła a na żurawkach są pierwsze intensywne zabarwienia. Liście wyglądają jak miniaturowe róże. Odchylamy zielone już liście bergenii a tam widać już różowe kolory kwiatów. Pod ścianą z kęp leżących liści wyrastają niebieskie kolby kwiatów szafirka.

Musimy szukać dalej odkrywać coraz to nowe niespodzianki i ani się obejrzymy ogród wysprzątany. Mimo, że widać dużo gołej ziemi, to te pierwsze zwiastuny wiosny wyglądają lepiej niż diamenty .

Życzę powodzenia i wielu wrażeń.

Autor : Grzegorz Majda

img_6319 Jakie rośliny jako pierwsze budzą się na wiosnę?

Which plants first wake up in the spring?

Snow and frost leave us. Outside appears the first spring sun and a day is a little bit longer…

In those who love greenery appears desire to exit to the garden, park or a forest. When we open the window, there appears wonderful smell of spring. Now we need to go, the desire to be with nature is greater than laziness winter, attachment to the couch and TV. We gather and go out of the house. We’re trying to remember where we can run across aweking plants. ..

At first, we encounter little disappointment because in the place we expected the first leaves and buds are just some old leaves. I think, it will not discourage us. We are looking further or begin the cleanup work. We reach for a gentle rake and start searching for new life. Then we fall into euphoria after discovering new treasures…

In one place a crocus shows up, elsewhere some tulips. We wonder what colour. We wonder how many there are and and what will be the color. Next one snowdrops have already white flowers, which broke through the old leaves. Just below you see a clump of daffodils.  Next there is a hill, full of pasque-flowers.  On chaenomeles buds already show us its future color. Don’t forget about magnolia and it’s beautiful flowers. Irises and lilies begin to grow. The spring is near…