Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni

Mamy powód do dumy. Bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu właściciel firmy Pan Grzegorz Majda ukończył kurs i uzyskał dyplom Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni. Mamy nadzieję,że będzie to początek nowych wyzwań i doświadczeń zawodowych.

Sprawujemy nadzór nad powstającymi terenami zieleni. W zakres usług i działań Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni podlegają następujące czynności :

– kompleksowa obsługa inwestycji związanych z projektowaniem , wykonawstwem i pielęgnacją publicznych terenów zieleni ,

– przygotowanie specjalistycznych ekspertyz dotyczących np. :

  • inwentaryzacji,
  • elementów arborystyki,
  • prac ogólnobudowlanych,
  • prac instalacyjnych,
  • prac drogowych.

– ocena materiału przeznaczona do nasadzeń zgodnie z normami,

– zastosowanie najnowszych technologii na powstających terenach zieleni.

Podczas procesu inwestycyjnego związanego z zagospodarowaniem terenów zieleni Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni jest niezbędny na każdym etapie. Poniżej wyszczególniliśmy główne zadania przy kolejnych etapach takiego procesu.

  1. Faza przedprojektowa – Inspektor pełni funkcje doradczą: pomoc przy opracowywaniu dokumentacji projektowej, inwestycji, zamówienia.
  2. Projekt- Inspektor pełni funkcję doradczo – kontrolną: zgodność zakresu dokumentacji z SIWZ, kontrola mapy do celów projektowych oraz inwentaryzacji obiektu, zgodność opracowania z zasadami sztuki ogrodowej, zgodność części graficznej  z opisem i przedmiarami, kontrola dokumentacji STWiOP oraz BIOZ.
  3. Realizacja – Inspektor pełni funkcję kontrolną i koordynującą na każdym etapie budowy.
  4. Eksploatacja – Inspektor pełni funkcję kontrolną prac pielęgnacyjnych w okresie gwarancyjnym.

kga7divh Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni

Jeśli macie jakiś problem dotyczący kwestii związanych z zagospodarowaniem terenu, zapraszamy do kontaktu.

Grzegorz Majda – 52 375 37 00; biuro@zielonepogotowie.pl

15585269_1188267434553898_4478066903001879806_o Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni