Nawozy naturalne (Natural fertilizer recipes)

Jeżeli masz w ogrodzie miejsca z marną ziemią (glina, piasek), warto tam wykopać dziurę i wrzucać do niej resztki roślinne po pieleniu i pocięte gałęzie (tylko zdrowe!), następnie zasypać tę dziurę ziemią. Po krótkim czasie miejsce to stanie się najlepszym miejscem do sadzenia roślin.

Ten tekst napisała dla nas pani Zuzanna z grupy Zielone Inspiracje.

Resztki roślin stanowią naturalny nawóz, a gałęzie powodują, że korzenie mają dostęp do powietrza i próchnicy. Rośliny rosną zdrowe i ogromne. To taka opcja dla leniwych i dla tych, którzy nie chcą bawić się w budowanie kompostownika.

Kompost ten to naturalny nawóz na lata. Jeśli chcesz poznać więcej naturalnych sposobów nawożenia roślin, zapraszamy do naszego sklepu na półkę z takimi produktami. Jeśli chcesz mieć na działce własny kompostownik, ale nie masz czasu go zbudować, to zapoznaj się z naszą ofertą: Kompostowniki w sklepie Zielone Pogotowie.

Nawóz z pokrzywy. Czyli jak zrobić okrutnie śmierdzącą gnojówkę, która jest złotem ogrodnika.

Pokrzywy są wszędzie

Zazwyczaj każdy, kto ma ogród, ma w nim również pokrzywy. A jesli nie ma, to może je skądś przynieść i zasadzić w dużej donicy lub kaście budowlanej. A dlaczego w doniczce lub w kaście? Proste. Pokrzywa rozrasta się przez kłącza i może rozrosnąć się po wypielęgnowanym ogrodzie i zadusić inne rośliny. Pokrzywa potrzebuje bardzo żyznej gleby.

Najlepsze pokrzywy to te młode, które jeszcze nie kwitły. Mają w sobie wtedy najwięcej witamin. Ścinamy takie pokrzywy, około 10 kg, tniemy na mniejsze kawałki lub rwiemy i układamy w wiadrze lub plastikowej beczce. Zalewamy pokrzywy zimną wodą. Przykrywamy pojemnik starą firanką, matą słomianą, aby żaden owad lub inne zwierzę się w nim nie utopiło. (Nie zaszkodzi to gnojówce, ale będzie nam przykro).

Gnojówkę codziennie powinniśmy mieszać, ale ja jestem leniwa, a czasami zapominalska i potrafię zamieszać gnojówkę dopiero po tygodniu (i ku memu zdziwieniu nic się gnojówce nie dzieje, nie traci swojej magicznej przydatności ;), więc jeśli nie zamieszacie codziennie, to świat się nie skończy.

Gdy gnojówka przestanie się pienić, to znak, że jest już gotowa. Zazwyczaj jest to po 2 do 6 tygodni. Należy wtedy ją odcedzić od sfermentowanych roślin (pamiętajmy, żeby oddychać wtedy przez usta! Bo gnojówka śmierdzi – jak już wcześniej ostrzegałam – OKRUTNIE). Ja resztki sfermentowanych pokrzyw zakopuję pod roślinami, zazwyczaj pod dużymi krzewami (A co mają się zmarnować! Zresztą nie będą zasmradzać ogrodu na kompostowniku).

wrotycz-1-1024x538 Nawozy naturalne (Natural fertilizer recipes)

Wodę po pokrzywach rozcieńczamy z wodą 1:10 i podlewamy rośliny i warzywa raz w tygodniu. Można polać kompost, aby szybciej się rozłożył. Jak ktoś nie chce lub nie może zrobić gnojówki, wystarczy pocięte drobno pokrzywy zakopać blisko roślin i zasypać ziemią . Po kilku tygodniach pokrzywy zaczynają się rozkładać w ziemi, nawożąc rośliny. Nawozimy gnojówką warzywa, takie jak: pomidory, ogórki, selery, dynie, cukinie, pory i róże, ale też rośliny o umiarkowanych wymaganiach, jak szpinak, sałata, kalarepa, czy cebula.

Wersja dla osób, które nie mają czasu albo dostępu do pokrzyw: gotowy nawóz z pokrzywy.

Nawóz z żywokostu lekarskiego

Żywokost to następna roślina, która idealnie nadaje się do zrobienia z niej gnojówki.

Gdy roślina rośnie, możesz zebrać liście cztery razy. Pamiętaj, by zrywać je w rękawicach, bo włoski, którymi pokryte są liście żywokostu, mogą podrażnić skórę.

Nawóz z żywokostu jest bogaty w potas i azot, który stymuluje kwitnienie i owocowanie. Aby zrobić gnojówkę z żywokostu (tylko liście) nie potrzebujemy wody. Układamy liście ciasno w beczce i przyciskamy cegłą lub kamieniem. Zamykamy szczelnie beczkę i stawiamy w ciemnym i chłodnym miejscu. Co kilka tygodni zlewamy do butelki ciemną (i śmierdząca) ciecz, która zbiera się na dnie beczki lub wiadra z przykrywką. Odrobinę tej ciemnej cieczy wlewamy  do konewki i rozcieńczamy z wodą w stosunku 1:20.

Nawóz ze skorupek jajek

Najlepsze są surowe, a nie gotowane jajka. Wrzucamy pogniecione skorupki do wiadra i zalewamy ciepłą wodą i odstawiamy na 2 tygodnie (też śmierdzi) Taki nawóz jest pełen wapna.

Rozcieńczamy go z wodą 1:10 i polewamy róże, pomidory, ogórki, które kochają taki nawóz. Opcja dla leniwych: rozgniecione skorupki zakopać jak najbliżej roślin. Skorupki zaczną się rozkładać wokół roślin i zaczną nawozić warzywa i róże.

Nawóz ze skórek bananów

Taki nawóz jest pełen potasu. Kroimy drobno w kostkę skórki i zakopujemy wokół róż, pomidorów, ogórków. Warzywa kochają taki nawóz (ja zanim posadzę pomidory i ogórki na dno kładę skórki i dopiero na to sadze warzywa. Warzywa rosną duże i zdrowe. Są odporne na choroby grzybowe i owady.

Nawóz ze skrzypu

Kto ma skrzyp w ogrodzie i z nim walczy latami niech podniesie rękę! Ha! Pewnie dużo z Was podniosła tę rękę 😉 Ponieważ i tak go pielimy, to niech się przynajmniej do czegoś przyda.

Nawóz ze skrzypu jest pełen kwasu krzemowego, który wzmacnia tkanki i powoduje, że są one bardziej odporne na choroby grzybowe. Ogranicza też pojawienie się mszyc i przędziorka. Musimy wypielić 1 kg skrzypu i wrzucić do beczki lub wiadra (przeklinając cholerę w niebiosa) i zalewamy 10 litrami wody. Po 2 tygodniach gnojówka jest gotowa. Odcedzamy, a rośliny można zakopać lub wywalić na kompostownik. Rozcieńczamy z wodą 1:5.

Autorką tego artykułu jest Pani Zuzanna 🙂

kompostownik-1024x379 Nawozy naturalne (Natural fertilizer recipes)
Kompost najlepszy nawóz. Poczytaj więcej o naturalnym nawożeniu: Kalendarz Nawożenia od Zielonego Pogotowia

Natural fertilizer recipes

If you have places with poor soil in the garden (clay, sand), it is worth digging a hole there and fill it with weeds and left branches (only healthy!). Then, bury it. After a short time, this place will become the best place for planting plants. The remains of plants are the natural fertilizers, and the branches cause that the roots have access to air and humus. Plants grow healthy and huge. This is an option for the lazy ones and for those who do not want to bother with building a compost bin. A natural fertilizer for years. If you want to learn more about natural fertilization methods, please read the article.

Nettle fertilizer. How to make a slurry which stinks terribly but it is the gold for a gardener, though.

Those who have gardens usually also have nettles. And if they do not, they can bring the weed from somewhere else and plant it in a large pot or a construction container. Why in a pot or in a container? Simple. Nettle spread via rhizomes and can dominate the garden and keep other plants down.

The best nettles are those which have not yet flourished. They are full of vitamins. We collect such nettles, about 10 kg, chop them up or tear them up and put them in a bucket or a plastic barrel. Pour cold water into nettles. We cover the container with an old curtain, a straw mat, so that no insect or other animal drowned in it. (It will not hurt the manure, but we will be sorry).

We should stir it every day, but I am lazy and sometimes forgetful and I stir up the manure after one week (and to my surprise nothing happens, it will not lose its magical usefulness;), so if you do not mix it every day, nothing bad is going to happen.

When the manure stops foaming, it is a sign it is ready. Usually, it is 2 up to 6 weeks. Then, the fermented plants should be strained (remember to breathe through your mouth then!). Because the manure stinks – as I have warned you already – horribly). I usually bury the remnants of fermented nettles under other plants, usually under large bushes (We do not want to waste it! Besides, they will not stink on the compost bin for the birds).

The liquid from the rotten nettles dilute with water 1:10. Use it for the plants and vegetables once a week. You can also pour it into the compost so that it decays faster. If you do not want to or cannot make a liquid manure, just bury the finely cut nettles close to the plants. After a few weeks, the nettles begin to decay, which will fertilize the plants. With this manure, we can fertilize vegetables, such as: tomatoes, cucumbers, celery, pumpkins, courgettes, leeks, and also roses, but also plants with little requirements, such as spinach, lettuce, kohlrabi or onion.

Comfrey fertilizer

Comfrey is another plant which is perfect for making manure. We can pick its leaves four times during the process of the plant’s growing. We have to remember, however, to pick them wearing gloves because the down on the leaves may damage our skin. The comfrey fertilizer is rich in potassium and nitrogen, which stimulates flowering and fruition. To make a liquid manure from comfrey (only leaves) we do not need water. Arrange the leaves tightly in the barrel and press them with a brick or a stone. Now, close the barrel tightly and put it in a dark and cool place. Every few weeks, pour into the bottle a dark (and smelly) liquid  which collects at the bottom of the barrel or bucket with a lid. Take a bit of this dark liquid into a watering can and dilute it with water in the rato of 1:20.

Homemade Eggshell Plant Fertilizer

The best are raw, not boiled eggs. Throw crushed shells into a bucket and pour over with warm water and leave it for 2 weeks (also stinks). This fertilizer is full of lime. We dilute it with water 1:10 and water the roses, tomatoes, cucumbers. They love the fertilizer. The hint for the lazybones: bury the crushed shells as close as possible to the plants. The crusts will decay around the plants and begin to fertilize vegetables and roses.

pokrzywa-2-1024x538 Nawozy naturalne (Natural fertilizer recipes)

Banana peels fertilizer

This kind of fertilizer is full of potassium. Chop the skin finely and bury it around the roses, tomatoes and cucumbers. The vegetables love the fertilizer (before I plant tomatoes and cucumbers, I put the skins down in the ground) Vegetables grow large and healthy, they are resistant to fungal diseases and insects.

Horsetail fertilizer

Whoever has a horsetail in the garden and has been fighting with it for years, raise your hand! Ha! Probably a lot of you have. Because we remove it anyway, let it be useful at least. The horsetail fertilizer is full of silicic acid, which strengthens the tissues and makes them more immune to fungal diseases. It also limits the appearance of aphids and spider mites. We need to weed 1 kg of horsetail, throw it into a barrel or a bucket (cursing it like bloody hell) and pour 10 litres of water. After 2 weeks, the liquid manure is ready. Strain the plants and then bury them or place them in a compost bin. We dilute it with water 1:5.