Trawa z rolki. Roll grass.

Trawnik rolowany to osiągnięcie techniki rolniczej. Można go przenosić z miejsca na miejsce, daje niemal natychmiastowy efekt, bardzo łatwo się go układa. Wynalazek ten skraca okres oczekiwania na nasz wymarzony zielony plac w ogrodzie. Oszczędza nam wiele pracy i czasu niż przy realizacji tradycyjnie sianego trawnika.

Na co musimy zwrócić uwagę przy zakładaniu trawnika z rolki :

 • określenie stanowiska pod trawnik,
 • nasłonecznienie,
 • rodzaj gruntu,
 • zasobność stanowiska w wodę,
 • zasobność stanowiska w składniki mineralne,
 • stopień zasolenia i zanieczyszczenia podłoża,
 • stopień intensywności użytkowania murawy.

Nasłonecznienie to nic innego jak ocena ile godzin dziennie może na nasz przyszły trawnik świecić słońce – nie tylko latem ale również zimą. Jest to ważna informacja dla producenta – sprzedawcy trawnika by mieszanka traw była dopasowana do miejsca na którym ułożymy trawnik.

Rodzaj gruntu – po pierwsze musimy wszystko zrobić by uratować warstwę 15 – 20 cm gruntu rodzimego. Ta warstwa często jest piaszczysta lub gliniasta, mimo wszystko biologicznie żywa i żyzna. Żadna inna gleba nie dorówna jej właściwościom. Jeśli mamy teren po działalności przemysłowej z mocno zanieczyszczonym podłożem należy określić rodzaj gruntu i jego przepuszczalności dla wody i składników pokarmowych.

Zasobność stanowiska w wodę. Wskazane jest również ustalenie stanu wód gruntowych. Proponowałbym wywiad z sąsiadami: podpytać się czy w okresach mokrych woda nie zalegała na powierzchni. Najważniejsze w naszych przemyśleniach jest to, czy nasz przyszły trawnik będzie regularnie nawadniany. Myślę tu o ręcznym lub automatycznym nawadnianiu. W przypadku tego drugiego poleca się trawę rolną z folii na  produkowanym sztuczny podłożu. W przypadku nawadniania ręcznego poleca się trawę wycinaną z gruntu rodzimego. Jest ona najtrwalsza i można ją szybko uzupełnić jeśli będzie taka potrzeba (dziury, rozdarcie czy przebarwienie).

Sama technika wykonania trawy z rolki to przede wszystkim przygotowanie podłoża.

Mamy dwie możliwości:

 1. zakładamy na gruncie i poziomie rodzimym
 2. zakładamy na gruncie jałowym po budowlanym

W pierwszym przypadku wykonujemy następujące czynności :

Odchwaszczamy mechanicznie lub chemicznie podłoże. Na tydzień przed układaniem trawy rozsypujemy na glebę nawozy mineralne, organiczne oraz wapno magnezowe. Jeśli jest konieczne na glebach piaszczystych możemy dodać torf lub kompost (warstwa ok. 5 cm). Następnie spulchniamy i mieszamy na głębokość minimum 15 do 20 cm. Ugniatamy wałem, wyrównujemy najdokładniej jak się da, podlewamy i rozkładamy rolki z trawą. Rozwijamy je powoli i dociskamy rolkę do rolki. Po ułożeniu obficie podlewamy i dwukrotnie wałujemy by uzyskać jak najbardziej płaską powierzchnię.

W drugim przypadku wykonujemy następujące czynności:

Grunt oczyszczamy najgłębiej i najdokładniej jak się da z resztek budowlanych, gruzu i innych zanieczyszczeń. Jeśli tego nie wykonamy to będą widoczne jasne plamy na nowym trawniku.

Następnie spulchniamy do głębokości 10 cm i dodajemy humus  lekko go wzbogacając w próchnicę. Posypujemy nawozami mineralnymi, organicznymi oraz wapnem magnezowym. Wszystko mieszamy glebogryzarką, wyrównujemy wałem aby stopy nie zapadały się w głąb podłoża nie więcej niż 1 cm. Rozkładamy rolki trawy i intensywnie podlewamy. Następnie dwukrotnie wałujemy w poprzek i wzdłuż.

Dlaczego trawa z rolki? Film

Następnie pozostaje już tylko pielęgnacja.

Podlewanie

Podlewamy często niewielkimi dawkami wody, ponieważ w tej fazie wzrostu korzenie trawy mają najwyżej 3 cm długości i są bardzo wrażliwe na niedostatek wody. W okresie suszy należy lać 10L na m2 aby woda mogła przesiąkną do głębszej warstwy ziemi na głębokość 10 -15 cm. W późniejszym okresie, kiedy system korzeniowy się zagłębi i będzie mocniejszy podlewamy dwa razy w tygodniu w godzinach rannych lub popołudniowych (nie na dużym słońcu, gdyż trawa może się zaparzyć).

Koszenie

Utrzymanie murawy o wysokości 4-6cm wymaga koszenia mniej więcej co dwa tygodnie. Jednak po ułożeniu trawnika z rolki należy odczekać od 5 do 10 dni. Pamiętajmy, iż  skoszona trawa nie może zalegać na murawie ponieważ staje się przyczyna jego łysienia.

Mam nadzieję, że choć troszkę pomogłem i będziecie cieszyć się z zielonego dywanu w swoim ogrodzie.

Autor : Grzegorz Majda

 

Roll grass – Instruction

Rolling grass is an achieve of agricultural technology. It can be moved from place to place. It gives almost immediate effect and it is  very easy to make. This invention reduces the waiting period for our dream green square in the garden. It saves us a lot of work and time than traditionally sowing lawn.

What we need to pay attention to when setting up the lawn from the roll:

 • position of the lawn,
 • insolation,
 • type of soil,
 • access to water,
 • access to minerals,
 • salinity and pollution of ground,
 • intensity of use.

The intruction of setting up a roll grass.

It’ all abot preparatiion of the substrate. There are two possibilities:

 1. We assume it on the existing ground.
 2. We assume it on after building ground, full of building remains.

1. First of all we begin to weed tje substrate mechanically or chemically. Secondly, a week before laying the grass fall apart on soil mineral fertilizers, organic calcium and magnesium. If it is necessary we  can add peat or compost to sandy soils. Then we loosen and mix it to a depth of at least 15 to 20 cm. After that we knead shaft and align the accurately as much as possible. At lest we can water the ground and spread the roll of grass. We unroll them slowly and press against the roll to roll. After laying the lawn we water it twice and press  it with shaft to get the most flat surface.

2. In this case first we deeply purify and remove every construction debris and other contaminants. If you don’t do that  there will be bright spots seen on the new lawn. Then we loosen the ground to a depth of 10 cm and add humus to lightly enriched it. We sprinkle  the ground with mineral fertilizers, organic lime and magnesium. All we mix using the rototiller. We align the ground with a shaft so the foot is not sinking into the ground no more than 1 cm. We can now spread the roll of grass and water them intensively. Then we double press it with shaft crosswise and lengthwise.

The only thing left is nursing.

At the beginning we water the lawn often with small doses of water. Later, when the root system is stronger we should water the lawn twice a week in the morning or afternoon. Keeping the lawn with 4-6cm height requires mowing every two weeks. However, after laying the lawn we shoul wait wiht moving for 5 to 10 days. Please remember that the cut grass can not stay on the lawn because it will cause it’s baldness.

Good luck!

Why the roll grass? Movie